ขั้นตอนการสั่งงานกับเรา

ขั้นตอนการสั่งงานกับเรา

images/system/graphic
 • เลือกประเภทงานผลิต ทางเรามีรับพิมพ์นามบัตร พิมพ์โบรชัวร์ พิมพ์ฉลากและพิมพ์บรรจุภัณฑ์
 • เลือกสเปกงาน เลือกจำนวนที่ต้องการผลิต น้ำหนักกระดาษ และออฟชั่นการพิมพ์ต่างๆ
 • หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานออกแบบคุณ ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
 • อัพโหลดไฟล์ต้นฉบับ คุณต้องอัพโหลดไฟล์ต้นฉบับ AI หรือ PSD ไม่เกิน 50 Mb
 • ในกรณีที่ไฟล์ใหญ่ หากไฟล์ที่คุณอัพโหลดมีขนาดใหญ่มากกว่า 50 Mb ให้ส่งเป็นลิ้งค์ดาวโหลด
 • หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานออกแบบคุณ ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
images/system/graphic
images/system/graphic
 • วิธีการชำระเงิน ชำระเงิน 50% ก่อนสั่งผลิต และอีก 50% หลังได้รับงานแล้ว
 • ช่องทางชำระเงิน ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารที่กำหนดหรือชำระด้วยบัตรเครดิต
 • หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานออกแบบคุณ ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
 • ข้อมูลการรับสินค้า คุณระบุข้อมูลการรับสินค้าและออกใบเสร็จสินค้าแก่เรา
 • ค่าขนส่ง ใช้เวลาผลิตประมาณ 15-20 วัน แล้วแต่เสปกและจำนวนการผลิต
 • หมายเหตุ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์งานออกแบบคุณ ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
images/system/graphic