เงื่อนไขและนโยบาย

เงื่อนไขและนโยบาย

1. แนะนำเบื้องต้น
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นข้อตกลงทั่วไป กล่าวคือวิธีการที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้เราและวิธีการที่เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. การยอมรับจากผู้ใช้งาน
เมื่อคุณยืนยันการลงทะเบียนกับเราหรือเมื่อคุณส่งผลงานออกแบบของคุณ นั่นหมายความว่า คุณยินยอมที่จะเปิดเผยและให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

3. ทำไมเราต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเรื่องดังต่อไปนี้

ก) ยืนยันความถูกต้องที่คุณเป็นผู้ใช้ในระบบของเรา
ข) วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของเรา
ค) ส่งอีเมลถึงคุณเช่น อีเมลยินดีต้อนรับ, อีเมล์แจ้งข้อมูลต่าง ๆ หรืออีเมล์จากผู้ดูแลระบบ
ง) ส่งจดหมายข่าวและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกี่ยวกับนโยบายทางการตลาดของ Design365days

4. ทำไมเราต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ
โดยทั่วไป เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเรามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากสาธารณะ ซึ่งอาจเป็นภัยคุมคามถึงคุณ
ข) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคุลที่อาจใช้ข้อมูลของคุณไปในทางที่ผิด

5. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
เราใช้ "คุกกี้" เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ ข้อมูลออนไลน์ของคุณ

6. นโยบายการคืนเงิน
ทางเราจะคืนเงิน ก็ต่อเมื่อในกรณีที่งานผลิตมีปัญหาที่เกิดจากทางเราเอง แต่ไม่นับรวมในกรณีที่ งานผลิตมีรายละเอียดที่ผิดหรือมีการปรับแก้ไขทีหลังแต่ได้ทำการผลิตแล้วและทางคุณได้คอนเฟิมการผลิตก่อนหน้านั้น

7. ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
บริการของเราไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 เพราะเว็บไซต์นี้เป็นงานที่เกี่ยวกับธุรกิจและเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง

8. ลิขสิทธิ์ / ข้อมูลเครื่องหมายการค้า
ภายใต้ลิขสิทธิ์ © 2022, Design365print เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเช่น โลโก้และงานผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์เป็นสินทรัพย์ของเรา เราไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราซึ่งอาจจะแอบอ้างเป็นของตนเอง

9. ข้อมูลการติดต่อ
Design365print ยินดีต้อนรับสำหรับการแสดงความคิดเห็นของคุณ ติดต่อเราตามข้อมูลนี้
ซอย 68 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
089-699-0353

10. การเปลี่ยนแปลงกฎนโบายส่วนบุคคล
เราอาจปรับเปลี่ยนนโยบายส่วนบุคคล นโยบายส่วนบุคคลบนเว็บไซต์เป็นนโยบายล่าสุดที่รับประกันความเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ