พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนกระดาษฟอยล์กระดาษฟอยล์ปั้มตัวอักษรขาว
1,0002.42 บาท/ชิ้น
รวม 2,423.52 บาท
4.09 บาท/ชิ้น
รวม 4,093.06 บาท
1,5002.35 บาท/ชิ้น
รวม 3,528.36 บาท
3.97 บาท/ชิ้น
รวม 5,959.01 บาท
2,0002.28 บาท/ชิ้น
รวม 4,561.92 บาท
3.85 บาท/ชิ้น
รวม 7,704.58 บาท
2,5002.22 บาท/ชิ้น
รวม 5,559.84 บาท
3.76 บาท/ชิ้น
รวม 9,389.95 บาท
3,0002.17 บาท/ชิ้น
รวม 6,500.74 บาท
3.66 บาท/ชิ้น
รวม 10,979.02 บาท
3,5002.11 บาท/ชิ้น
รวม 7,384.61 บาท
3.56 บาท/ชิ้น
รวม 12,471.78 บาท
4,0002.05 บาท/ชิ้น
รวม 8,211.46 บาท
3.47 บาท/ชิ้น
รวม 13,868.24 บาท
4,5002.00 บาท/ชิ้น
รวม 8,981.28 บาท
3.37 บาท/ชิ้น
รวม 15,168.38 บาท
5,0001.34 บาท/ชิ้น
รวม 6,713.69 บาท
1.56 บาท/ชิ้น
รวม 7,795.33 บาท
5,5001.31 บาท/ชิ้น
รวม 7,223.34 บาท
1.52 บาท/ชิ้น
รวม 8,387.10 บาท
6,0001.28 บาท/ชิ้น
รวม 7,703.59 บาท
1.49 บาท/ชิ้น
รวม 8,944.72 บาท
6,5001.25 บาท/ชิ้น
รวม 8,154.43 บาท
1.46 บาท/ชิ้น
รวม 9,468.20 บาท
7,0001.23 บาท/ชิ้น
รวม 8,644.48 บาท
1.43 บาท/ชิ้น
รวม 10,037.20 บาท
7,5001.22 บาท/ชิ้น
รวม 9,114.93 บาท
1.41 บาท/ชิ้น
รวม 10,583.45 บาท
8,0001.20 บาท/ชิ้น
รวม 9,565.78 บาท
1.39 บาท/ชิ้น
รวม 11,106.93 บาท
8,5001.18 บาท/ชิ้น
รวม 9,997.02 บาท
1.37 บาท/ชิ้น
รวม 11,607.65 บาท
9,0001.17 บาท/ชิ้น
รวม 10,496.87 บาท
1.35 บาท/ชิ้น
รวม 12,188.03 บาท
9,5001.16 บาท/ชิ้น
รวม 10,986.92 บาท
1.34 บาท/ชิ้น
รวม 12,757.04 บาท
10,0001.15 บาท/ชิ้น
รวม 11,467.17 บาท
1.33 บาท/ชิ้น
รวม 13,314.66 บาท