พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนกระดาษฟอยล์กระดาษฟอยล์ปั้มตัวอักษรขาว
5002.49 บาท/ชิ้น
รวม 1,247.40 บาท
4.21 บาท/ชิ้น
รวม 2,106.72 บาท
1,0002.42 บาท/ชิ้น
รวม 2,423.52 บาท
4.09 บาท/ชิ้น
รวม 4,093.06 บาท
1,5002.35 บาท/ชิ้น
รวม 3,528.36 บาท
3.97 บาท/ชิ้น
รวม 5,959.01 บาท
2,0002.28 บาท/ชิ้น
รวม 4,561.92 บาท
3.85 บาท/ชิ้น
รวม 7,704.58 บาท
2,5002.21 บาท/ชิ้น
รวม 5,524.20 บาท
3.73 บาท/ชิ้น
รวม 9,329.76 บาท
3,0002.14 บาท/ชิ้น
รวม 6,415.20 บาท
3.61 บาท/ชิ้น
รวม 10,834.56 บาท
3,5002.07 บาท/ชิ้น
รวม 7,234.92 บาท
3.49 บาท/ชิ้น
รวม 12,218.98 บาท
4,0002.00 บาท/ชิ้น
รวม 7,983.36 บาท
3.37 บาท/ชิ้น
รวม 13,483.01 บาท
4,5001.92 บาท/ชิ้น
รวม 8,660.52 บาท
3.25 บาท/ชิ้น
รวม 14,626.66 บาท
5,0001.27 บาท/ชิ้น
รวม 6,370.65 บาท
1.48 บาท/ชิ้น
รวม 7,397.03 บาท
5,5001.23 บาท/ชิ้น
รวม 6,738.19 บาท
1.42 บาท/ชิ้น
รวม 7,823.78 บาท
6,0001.18 บาท/ชิ้น
รวม 7,056.72 บาท
1.37 บาท/ชิ้น
รวม 8,193.64 บาท
6,5001.13 บาท/ชิ้น
รวม 7,326.25 บาท
1.31 บาท/ชิ้น
รวม 8,506.59 บาท
7,0001.08 บาท/ชิ้น
รวม 7,546.77 บาท
1.25 บาท/ชิ้น
รวม 8,762.64 บาท
7,5001.03 บาท/ชิ้น
รวม 7,718.29 บาท
1.19 บาท/ชิ้น
รวม 8,961.79 บาท
8,0000.98 บาท/ชิ้น
รวม 7,840.80 บาท
1.14 บาท/ชิ้น
รวม 9,104.04 บาท
8,5000.95 บาท/ชิ้น
รวม 8,080.92 บาท
1.10 บาท/ชิ้น
รวม 9,382.85 บาท
9,0000.93 บาท/ชิ้น
รวม 8,379.86 บาท
1.08 บาท/ชิ้น
รวม 9,729.94 บาท
9,5000.91 บาท/ชิ้น
รวม 8,659.18 บาท
1.06 บาท/ชิ้น
รวม 10,054.27 บาท
10,0000.89 บาท/ชิ้น
รวม 8,918.91 บาท
1.04 บาท/ชิ้น
รวม 10,355.85 บาท