พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนกระดาษฟอยล์กระดาษฟอยล์ปั้มตัวอักษรขาว
1,0002.15 บาท/ชิ้น
รวม 2,154.24 บาท
3.77 บาท/ชิ้น
รวม 3,769.92 บาท
1,5002.09 บาท/ชิ้น
รวม 3,136.32 บาท
3.66 บาท/ชิ้น
รวม 5,488.56 บาท
2,0002.03 บาท/ชิ้น
รวม 4,055.04 บาท
3.55 บาท/ชิ้น
รวม 7,096.32 บาท
2,5001.98 บาท/ชิ้น
รวม 4,942.08 บาท
3.46 บาท/ชิ้น
รวม 8,648.64 บาท
3,0001.93 บาท/ชิ้น
รวม 5,778.43 บาท
3.37 บาท/ชิ้น
รวม 10,112.26 บาท
3,5001.88 บาท/ชิ้น
รวม 6,564.10 บาท
3.28 บาท/ชิ้น
รวม 11,487.17 บาท
4,0001.82 บาท/ชิ้น
รวม 7,299.07 บาท
3.19 บาท/ชิ้น
รวม 12,773.38 บาท
4,5001.77 บาท/ชิ้น
รวม 7,983.36 บาท
3.10 บาท/ชิ้น
รวม 13,970.88 บาท
5,0001.19 บาท/ชิ้น
รวม 5,967.72 บาท
1.44 บาท/ชิ้น
รวม 7,179.91 บาท
5,5001.17 บาท/ชิ้น
รวม 6,420.74 บาท
1.40 บาท/ชิ้น
รวม 7,724.96 บาท
6,0001.14 บาท/ชิ้น
รวม 6,847.63 บาท
1.37 บาท/ชิ้น
รวม 8,238.56 บาท
6,5001.12 บาท/ชิ้น
รวม 7,248.38 บาท
1.34 บาท/ชิ้น
รวม 8,720.71 บาท
7,0001.10 บาท/ชิ้น
รวม 7,683.98 บาท
1.32 บาท/ชิ้น
รวม 9,244.79 บาท
7,5001.08 บาท/ชิ้น
รวม 8,102.16 บาท
1.30 บาท/ชิ้น
รวม 9,747.91 บาท
8,0001.06 บาท/ชิ้น
รวม 8,502.91 บาท
1.28 บาท/ชิ้น
รวม 10,230.07 บาท
8,5001.05 บาท/ชิ้น
รวม 8,886.24 บาท
1.26 บาท/ชิ้น
รวม 10,691.26 บาท
9,0001.04 บาท/ชิ้น
รวม 9,330.55 บาท
1.25 บาท/ชิ้น
รวม 11,225.82 บาท
9,5001.03 บาท/ชิ้น
รวม 9,766.15 บาท
1.24 บาท/ชิ้น
รวม 11,749.90 บาท
10,0001.02 บาท/ชิ้น
รวม 10,193.04 บาท
1.23 บาท/ชิ้น
รวม 12,263.50 บาท