พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนสติ๊กเกอร์ PVC
5000.69 บาท/ชิ้น
รวม 346.50 บาท
1,0000.67 บาท/ชิ้น
รวม 673.20 บาท
1,5000.65 บาท/ชิ้น
รวม 980.10 บาท
2,0000.63 บาท/ชิ้น
รวม 1,267.20 บาท
2,5000.61 บาท/ชิ้น
รวม 1,534.50 บาท
3,0000.59 บาท/ชิ้น
รวม 1,782.00 บาท
3,5000.57 บาท/ชิ้น
รวม 2,009.70 บาท
4,0000.55 บาท/ชิ้น
รวม 2,217.60 บาท
4,5000.53 บาท/ชิ้น
รวม 2,405.70 บาท
5,0000.51 บาท/ชิ้น
รวม 2,574.00 บาท
5,5000.50 บาท/ชิ้น
รวม 2,722.50 บาท
6,0000.48 บาท/ชิ้น
รวม 2,851.20 บาท
6,5000.46 บาท/ชิ้น
รวม 2,960.10 บาท
7,0000.44 บาท/ชิ้น
รวม 3,049.20 บาท
7,5000.42 บาท/ชิ้น
รวม 3,118.50 บาท
8,0000.40 บาท/ชิ้น
รวม 3,168.00 บาท
8,5000.38 บาท/ชิ้น
รวม 3,265.02 บาท
9,0000.38 บาท/ชิ้น
รวม 3,385.80 บาท
9,5000.37 บาท/ชิ้น
รวม 3,498.66 บาท
10,0000.36 บาท/ชิ้น
รวม 3,603.60 บาท