พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนสติ๊กเกอร์ PVC
1,0001.35 บาท/ชิ้น
รวม 1,346.40 บาท
1,5001.31 บาท/ชิ้น
รวม 1,960.20 บาท
2,0001.27 บาท/ชิ้น
รวม 2,534.40 บาท
2,5001.24 บาท/ชิ้น
รวม 3,088.80 บาท
3,0001.20 บาท/ชิ้น
รวม 3,611.52 บาท
3,5001.17 บาท/ชิ้น
รวม 4,102.56 บาท
4,0001.14 บาท/ชิ้น
รวม 4,561.92 บาท
4,5001.11 บาท/ชิ้น
รวม 4,989.60 บาท
5,0001.09 บาท/ชิ้น
รวม 5,425.20 บาท
5,5001.06 บาท/ชิ้น
รวม 5,837.04 บาท
6,0001.04 บาท/ชิ้น
รวม 6,225.12 บาท
6,5001.01 บาท/ชิ้น
รวม 6,589.44 บาท
7,0001.00 บาท/ชิ้น
รวม 6,985.44 บาท
7,5000.98 บาท/ชิ้น
รวม 7,365.60 บาท
8,0000.97 บาท/ชิ้น
รวม 7,729.92 บาท
8,5000.95 บาท/ชิ้น
รวม 8,078.40 บาท
9,0000.94 บาท/ชิ้น
รวม 8,482.32 บาท
9,5000.93 บาท/ชิ้น
รวม 8,878.32 บาท
10,0000.93 บาท/ชิ้น
รวม 9,266.40 บาท