พิมพ์บรรจุภัณฑ์

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ถุงกระดาษ ขนาด 21 x 13 x 6.5 ซม.
จำนวนราคา
20031.85 บาท/ชิ้น
รวม 6,370.00 บาท
30025.09 บาท/ชิ้น
รวม 7,527.00 บาท
50019.63 บาท/ชิ้น
รวม 9,815.00 บาท
1,00015.47 บาท/ชิ้น
รวม 15,470.00 บาท