พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนกระดาษโฮโลแกรม
5002.49 บาท/ชิ้น
รวม 1,247.40 บาท
1,0002.42 บาท/ชิ้น
รวม 2,423.52 บาท
1,5002.35 บาท/ชิ้น
รวม 3,528.36 บาท
2,0002.28 บาท/ชิ้น
รวม 4,561.92 บาท
2,5002.21 บาท/ชิ้น
รวม 5,524.20 บาท
3,0002.14 บาท/ชิ้น
รวม 6,415.20 บาท
3,5002.07 บาท/ชิ้น
รวม 7,234.92 บาท
4,0002.00 บาท/ชิ้น
รวม 7,983.36 บาท
4,5001.92 บาท/ชิ้น
รวม 8,660.52 บาท
5,0001.27 บาท/ชิ้น
รวม 6,370.65 บาท
5,5001.23 บาท/ชิ้น
รวม 6,738.19 บาท
6,0001.18 บาท/ชิ้น
รวม 7,056.72 บาท
6,5001.13 บาท/ชิ้น
รวม 7,326.25 บาท
7,0001.08 บาท/ชิ้น
รวม 7,546.77 บาท
7,5001.03 บาท/ชิ้น
รวม 7,718.29 บาท
8,0000.98 บาท/ชิ้น
รวม 7,840.80 บาท
8,5000.95 บาท/ชิ้น
รวม 8,080.92 บาท
9,0000.93 บาท/ชิ้น
รวม 8,379.86 บาท
9,5000.91 บาท/ชิ้น
รวม 8,659.18 บาท
10,0000.89 บาท/ชิ้น
รวม 8,918.91 บาท