พิมพ์ฉลาก

  1. เลือกสเปก
  2. อัพโหลดไฟล์
  3. ข้อมูลการจัดส่ง
  4. ยืนยันการสั่ง
เลือกสเปคงานผลิตที่ต้องการ
ราคา พิมพ์ฉลาก ขนาด 3 * 3 ซม.
จำนวนกระดาษโฮโลแกรม
1,0002.42 บาท/ชิ้น
รวม 2,423.52 บาท
1,5002.35 บาท/ชิ้น
รวม 3,528.36 บาท
2,0002.28 บาท/ชิ้น
รวม 4,561.92 บาท
2,5002.22 บาท/ชิ้น
รวม 5,559.84 บาท
3,0002.17 บาท/ชิ้น
รวม 6,500.74 บาท
3,5002.11 บาท/ชิ้น
รวม 7,384.61 บาท
4,0002.05 บาท/ชิ้น
รวม 8,211.46 บาท
4,5002.00 บาท/ชิ้น
รวม 8,981.28 บาท
5,0001.34 บาท/ชิ้น
รวม 6,713.69 บาท
5,5001.31 บาท/ชิ้น
รวม 7,223.34 บาท
6,0001.28 บาท/ชิ้น
รวม 7,703.59 บาท
6,5001.25 บาท/ชิ้น
รวม 8,154.43 บาท
7,0001.23 บาท/ชิ้น
รวม 8,644.48 บาท
7,5001.22 บาท/ชิ้น
รวม 9,114.93 บาท
8,0001.20 บาท/ชิ้น
รวม 9,565.78 บาท
8,5001.18 บาท/ชิ้น
รวม 9,997.02 บาท
9,0001.17 บาท/ชิ้น
รวม 10,496.87 บาท
9,5001.16 บาท/ชิ้น
รวม 10,986.92 บาท
10,0001.15 บาท/ชิ้น
รวม 11,467.17 บาท